ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Ιστοσελίδα Ομάδας Εργασίας ΕΛ/ΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση http://opengov.ellak.gr/

  • Subject: Ιστοσελίδα Ομάδας Εργασίας ΕΛ/ΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση http://opengov.ellak.gr/
  • From: Lampros Karageorgos <lampros [ dot ] karageorgos [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Fri, 6 Dec 2013 15:46:31 +0200
Καλησπέρα,
Σας υπενθυμίζουμε ότι για την διαχείριση της ιστοσελίδας της Ομάδας
Εργασίας ΕΛ/ΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση http://opengov.ellak.gr/ το
url του περιβάλλοντος διαχείρισης ειναι το http://opengov.ellak.gr/wp-admin/
 και οι αρχικοί κωδικοί των λογαριασμών διαχειριστών της ιστοσελίδας έχουν
αποσταλεί σε προηγούμενο email.
Συνοπτικές οδηγίες για τη διαχείριση της ιστοσελίδας υπάρχουν στο WIKI της
ΕΕΛ/ΛΑΚ <http://www.ellak.gr/wikis/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/>

Φιλικά