ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Κάλεσμα για συμμετοχή στη ερωτηματολόγιο για τον κανονισμό REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Subject: Κάλεσμα για συμμετοχή στη ερωτηματολόγιο για τον κανονισμό REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • From: ΕΕΛ/ΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 25 Nov 2016 12:21:46 +0200
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη διαβούλευση για τον κανονισμό REACH
συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο
<https://survey.ellak.gr/index.php?sid=92253&lang=en>, μέχρις τις 24
Δεκεμβρίου 2016.

Ο REACH είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με σκοπό
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους
κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα,  και παράλληλα, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας χημικών προϊόντων της ΕΕ.
Επίσης, ο κανονισμός αυτός προάγει εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης
κινδύνων των ουσιών με σκοπό να μειωθούν οι δοκιμές που διενεργούνται σε
ζώα.

Ο κανονισμός REACH ισχύει για όλες τις χημικές ουσίες, δηλαδή όχι μόνο
αυτές που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες αλλά και αυτές που
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή όπως, για παράδειγμα, σε προϊόντα
καθαρισμού και σε βαφές, καθώς και σε αντικείμενα όπως ενδύματα, έπιπλα και
ηλεκτρικές συσκευές. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός έχει επιπτώσεις στην
πλειονότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ.Στόχος της έρευνας, είναι να λάβει τη γνώμη των επιχειρήσεων σχετικά με τη
γενική προσέγγιση για την αξιολόγηση REACH REFIT και να συλλέξει από τα
ενδιαφερόμενα μέρη απόψεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες
του κανονισμού REACH, καθώς και τυχόν στοιχεία που λείπουν.Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο
<https://survey.ellak.gr/index.php?sid=92253&lang=en> μέχρι τις  24/12/2016


Σας ευχαριστούμε


-- 
*Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ *
www.eellak.gr
Τηλ: 210 7474 271
Fax: 210 7474 490
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance),
https://lists.ellak.gr/opengov/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opengov+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.