ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για στελέχωση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) με αποσπάσεις από το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

  • Subject: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για στελέχωση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) με αποσπάσεις από το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
  • From: "admin [ at ] eellak [ dot ] gr" <admin [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 12 Sep 2019 12:27:27 +0300
--
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) με αποσπάσεις από το Δημόσιο και
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,  Δημοσίευση: 11 Σεπτέμβριος, 2019
<http://www.opengov.gr/home/2019/09/11/8369>

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας AE” είναι
Ανώνυμη Εταιρεία με σκοπό την παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών
σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των
βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, την ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και
υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και την προώθηση και υλοποίηση των στόχων
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί
σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού
προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει
στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές
μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Προκειμένου η ΕΔΥΤΕ να
ανταποκριθεί στην αποστολή της και προκειμένου να υποστηρίξει δράσεις
ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, απαιτείται να στελεχωθεί από ισχυρές
επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με
αυξημένες δεξιότητες.

Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς
του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (της Κεντρικής Διοίκησης και
Κεντρικής Κυβέρνησης, της Γενικής Κυβέρνησης, του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα,
καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού).Άρης Σωτηρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.*Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ
<http://www.opengov.gr/home/wp-content/uploads/2019/09/9190-10-09-2019-ΕΔΥΤΕ-Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-Ψ0ΞΡ469ΗΡΧ-ΩΟ2.pdf>.
Για την αίτηση πατήστε εδώ <https://digigov.grnet.gr/>.*


*--*

-- 

https://gfoss.eu/
https://mathe.ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance),
https://lists.ellak.gr/opengov/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opengov+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.