ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GOV.GR BETA!

Αγαπητοί συνεργάτες,

το *gov.gr <http://gov.gr> - BETA*, βγήκε δύο μήνες νωρίτερα μετά από πολύ
εντατική δουλεία στελεχών του ΕΔΥΤΕ <https://grnet.gr/>, στελεχών του
Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης <https://mindigital.gr/> και εξωτερικών συνεργατών, *σας
παρακαλώ να περιηγηθείτε σε όσες πιο πολλές σελίδες * του gov.gr
<https://www.gov.gr/> *μπορείτε*, να χρησιμοποιήσετε και τις τρεις
εφαρμογές,

   - Έκδοση εξουσιοδότησης
   <https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses>
   - Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
   <https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses>
   - Σύσταση επιχείρησης
   <https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/enarxe-kai-luse-epikheireses/sustase-epikheireses>

όποια δυσλειτουργία εντοπίσετε σε οποιαδήποτε σελίδα σας παρακαλώ να την
καταχωρίσετε με το URL της σελίδας στο
https://docs.google.com/document/d/1x2On2aXoNJ_Q18txAvA-sfHIOlPDCNOuU9SNSp-2Fq8/edit,
<https://docs.google.com/document/d/1x2On2aXoNJ_Q18txAvA-sfHIOlPDCNOuU9SNSp-2Fq8/edit>
*αυτό
το google doc είναι μια προσωρινή λύση έως να φτιαχτεί η φόρμα ανάδρασης
ανά σελίδα στο gov.gr <http://gov.gr>.*

Θ.Κ.

Y.Γ. Και το προφανές, *Μένουμε Σπίτι και λαμβάνουμε τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μέτρα *για
να μην θέσουμε σε κίνδυνο την ζωή μας και την ζωή ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ μας ...
https://eody.gov.gr/

-- 
___________________________
https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance),
https://lists.ellak.gr/opengov/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opengov+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.