ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Νέο άρθρο με τίτλο Διακήρυξη του Στρασβούργου : Οι κοινές αξίες και τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων για την διαλειτουργικότητα και τον ανοιχτό κώδικα δημοσιεύθηκε στο opengov.ellak.gr

  • Subject: Νέο άρθρο με τίτλο Διακήρυξη του Στρασβούργου : Οι κοινές αξίες και τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων για την διαλειτουργικότητα και τον ανοιχτό κώδικα δημοσιεύθηκε στο opengov.ellak.gr
  • From: ΕΕΛΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 23 Mar 2022 07:28:20 +0000
Ένα νέο άρθρο με τίτλο Διακήρυξη του Στρασβούργου : Οι κοινές αξίες και τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων για την διαλειτουργικότητα και τον ανοιχτό κώδικα - https://opengov.ellak.gr/2022/03/23/st/ δημοσιεύθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 στις 09:28 στο opengov.ellak.gr.

opengov.ellak.gr - Ανοιχτή Διακυβέρνηση
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance),
https://lists.ellak.gr/opengov/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opengov+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.