ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

FYI...Open Data Maturity 2022: Diving deeper into the policy dimension

  • Subject: FYI...Open Data Maturity 2022: Diving deeper into the policy dimension
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Sat, 16 Sep 2023 12:32:19 +0300
" The webinar will start with a brief introduction to ODM 2022, followed by
a deep dive into the policy dimension and its key indicators. Following
this, countries that performed particularly well in the 2022 ODM policy
dimension will provide insights and share their best practices. After the
presentations, a discussion on the relevance of open data policy will take
place, addressing how to ensure steady improvement in this dimension when
implementing open data at the national level. The webinar will end with a
Q&A session."
...
https://data.europa.eu/en/news-events/news/sign-dataeuropa-academy-webinar-open-data-maturity-2022-diving-deeper-policy
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance),
https://lists.ellak.gr/opengov/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opengov+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.