ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Νέο άρθρο με τίτλο Η σημασία του ανοιχτού κώδικα για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Τομέα: Μια έρευνα του Linux Foundation δημοσιεύθηκε στο opengov.ellak.gr

  • Subject: Νέο άρθρο με τίτλο Η σημασία του ανοιχτού κώδικα για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Τομέα: Μια έρευνα του Linux Foundation δημοσιεύθηκε στο opengov.ellak.gr
  • From: ΕΕΛΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 20 Sep 2023 07:29:38 +0000
Ένα νέο άρθρο με τίτλο Η σημασία του ανοιχτού κώδικα για τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Τομέα: Μια έρευνα του Linux Foundation - https://opengov.ellak.gr/2023/09/20/linux-foundation-opensource-report/ δημοσιεύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 στις 10:29 στο opengov.ellak.gr.

opengov.ellak.gr - Ανοιχτή Διακυβέρνηση
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance),
https://lists.ellak.gr/opengov/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opengov+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.