ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Openwifi

Αγαπητοί,

Η δράση Openwifi αναπτύσσεται συνεχώς με την προσθήκη και άλλων
ασύρματων δικτύων σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.
Ήδη μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 35 ασύρματα δίκτυα με 411 σημεία
πρόσβασης

Στην ιστοσελίδα openwifi.gr έχει αναρτηθεί αναλυτική περιγραφή της
δράσης στη διεύθυνση:http://www.openwifi.gr/doku.php?id=moreinfo 
η οποία θα ενημερώνεται με τη συμπλήρωση των νέων ασύρματων δικτύων που
θα προστίθενται.

Η μέχρι τώρα εμπειρία της δράσης, μας έχει δείξει ότι πρόκειται για ένα
έργο εύκολο στην εγκατάσταση και με πολύ μικρό κόστος, με την προϋπόθεση
ότι θα υπάρξουν κάποιοι εθελοντές που θα το υλοποιήσουν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας ασύρματος δρομολογητής στοιχίζει γύρω στα
40 Ευρώ και ένα κουτί εξωτερικό χώρου γύρω στα 15.

Με αυτά τα δεδομένα προτείνουμε να γίνει μία προσπάθεια από όλους για
επέκταση του δικτύου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως Δήμους,
Σχολεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ 
Ήδη μερικοί φίλοι συνεργαζόμενοι με τοπικούς φορείς κατάφεραν να
επεκτείνουν το δίκτυο και να προσθέσουν περισσότερους δρομολογητές, 
πέρα από αυτούς που διέθεσε η ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Επίσης θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταχωρηθούν τα κατά τόπους ασύρματα
δίκτυα σε διεθνείς ιστοσελίδες, όπως για παράδειγμα: 
Greek WiFi Map
hotspot-locations
free-wifi.gr

Τέλος παρακαλούμε όλους όσους έχουν δρομολογητές που για κάποιο λόγο δεν
χρησιμοποιούν, είτε να τους εγκαταστήσουν και να τους ανεβάσουν σε
dashboard ώστε να φαίνονται on-line στην ιστοσελίδα openwifi.gr είτε,
εάν τελικά δεν θα τους χρησιμοποιήσουν να τους επιστρέψουν, γιατί
υπάρχουν αιτήματα από άλλους εθελοντές που θέλουν να εγκαταστήσουν
ασύρματα δίκτυα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Μπάμπης Εγγλέζος
210-7474271
6977-649431

πλοήγηση μηνυμάτων