ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

COVID-19 Hackathons: Only Free Software creates global solutions

*Please support this initiative.*

---------- Forwarded message ---------
Από: Alexander Sander <alex [ dot ] sander [ at ] fsfe [ dot ] org>
Date: Πέμ, 9 Απρ 2020 στις 11:11 π.μ.
Subject: COVID-19 Hackathons: Only Free Software creates global solutions
To: <associates [ at ] lists [ dot ] fsfe [ dot ] org>


Hi all,

we need your help! Please help us to get our community involved and
share this message within your networks:


Currently we see a lot of hackathons to find tools that help tackle the
crisis of pandemic COVID-19. More and more governments and
administrations are hosting or funding such hackathons. To make sure
that the results of these hackathons can be used globally and adapted
locally - that the software can be used, studied, shared and improved
everywhere - the FSFE asks to publish the outcomes under a Free Software
licence.

Breaking the chain of COVID-19 infections and alleviating its dramatic
impacts are of top priority within our societies. Software is inherently
connected to achieve these goals, from 3D printing ventilators to
tracking potential outbreaks or organising solidarity within
communities. During the last weeks we have seen virtual hackathons being
organised to help find and fund solutions that tackle the COVID-19
crisis. For the time being only some of them are published under a Free
Software licence, also called Open Source Software or Libre Software
licence, meaning that these solutions can be used, studied, shared and
improved by everyone around the world.

Meanwhile, more and more European governments and administrations are
hosting virtual hackathons to help develop new tools. While some of them
are explicitly supporting Free Software solutions only, like the
WirVsVirus [1] hackathon others are not mentioning their licence at all
- like EUvsVirus [2] initiated by the European Commission or Global Hack
[3], funded by StartUpEU, making it difficult or impossible to reuse the
software in other parts of the world.

In a time when humanity needs to work together to find solutions for a
crisis, we cannot afford to reinvent the wheel again and again for
software that helps us tackle the spread of COVID-19. Global problems
need global solutions! It is Free Software that enables global
cooperation for code development. Any proprietary solution will
inevitably lead to countless isolated solutions and waste energy and
time which we as humanity cannot afford in such a critical situation.

Besides global cooperation, Free Software licences allow sharing of code
in any jurisdiction. Solutions developed in one country can be reused
and adapted in another one. International development agencies and
humanitarian movements can help to contain the spread of COVID-19 in any
country around the world with the availability of Free Software
solutions.

Already before this crisis hundreds of organisations and tens of
thousands of people demanded that publicly financed software developed
for the public sector must be made publicly available under Free
Software licences [4]. It is now even more important than ever before to
tackle this crisis.

 == Get involved ==

If you want to help humanity to benefit from Free Software, you can help
gather more Hackathons on our dedicated wiki page. [6] To make sure that
the results of these hackathons can be used globally and adapted locally
- that the software can be used, studied, shared and improved everywhere
- the FSFE asks you to get in contact with organisers of hackathons and
demand to publish the outcomes under a Free Software licence.


[1] https://wirvsvirushackathon.org/international/
[2] https://euvsvirus.org/
[3] https://theglobalhack.com/
[4] https://publiccode.eu/
[5] https://wiki.fsfe.org/Activities/Hackathons4Freedom
[6] https://wiki.fsfe.org/Activities/Hackathons4Freedom

Online Version: https://fsfe.org/news/2020/news-20200408-01.html


Best

Alex


-- 
Alexander Sander - EU Public Policy Programme Manager
Free Software Foundation Europe
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany | t +49-157 923 472 12
Registered at Amtsgericht Hamburg, VR 17030  |   (fsfe.org/join)
_______________________________________________
Associates mailing list
Associates [ at ] lists [ dot ] fsfe [ dot ] org
https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/associates

This mailing list is covered by the FSFE's Code of Conduct. All
participants are kindly asked to be excellent to each other:
https://fsfe.org/about/codeofconduct


-- 

https://gfoss.eu/
https://mathe.ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων της κοινότητας που ασχολείται με θέματα ιδιωτικότητας,
https://lists.ellak.gr/privacy/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <privacy+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων