ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

fyi...Opinion of EDPS on EU Data Strategy

This Opinion presents the EDPS view on the Data Strategy as a whole, as
well as on certain specific aspects, such as the notion of “public good”,
Open Data, use of data for scientific research, data collection
intermediaries, data altruism, international data sharing and others.


-- 
___________________________
https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/

Attachment: EDPS-20-06-16_opinion_data_strategy_en.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων της κοινότητας που ασχολείται με θέματα ιδιωτικότητας,
https://lists.ellak.gr/privacy/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <privacy+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων