ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Βοήθεια στην εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

  • Subject: Re: Βοήθεια στην εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
  • From: Dimitris Andreadis <dandread [ at ] redhat [ dot ] com>
  • Date: Mon, 01 Aug 2011 17:57:05 +0300
Μπορείτε να περιγράψετε το πρόβλημα που συναντήσαστε στην εγκατάσταση;

On 01/08/2011 08:45, Γενικά Αρχεία του Κράτους-Τοπικό Αρχείο Αιγίου wrote:
Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου γιατί ούτε ο
τεχνικός που καλέσαμε τα κατάφερε.

Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Αιγίου

2691021293

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων