ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Authentication error και αδυναμία λήψης του αρχείου Scriptum.EAK

Προσπαθώ να εγκαταστήσω το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αντιμετωπίζω τα παρακάτω προβλήματα:

1. κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην διεύθυνση http://localhost:8080/OpenKM δίνοντας username okmAdmin και password admin εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

org.apache.jackrabbit.core.config.ConfigurationException cannot be cast to javax.jcr.LoginException

2. Επίσης δεν μπορώ να βρω το αρχείο SCRIPTUM.EAR στην διεύθυνση http://projects.ellak.gr/projects/scriptum/files

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

πλοήγηση μηνυμάτων