ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Continuous Fed4FIRE+ Open Call for SMEs

We would like to remind you on the Continuous Fed4FIRE+ Open Call for SMEs.

*First cut-off date / submission deadline is on 6 November 2018! *

*Continuous Fed4FIRE+ Open Call for SMEs Fed4FIRE+ lowers the threshold for
SMEs to access the largest federation of top-quality testbeds in the area
of Next Generation Internet even further.* SME’s can submit proposals for
funding of their experiments through the new continuous Open Call.

*This continuous Open Call requires very limited administrative effort*
with very quick response time for obtaining financial support for an
initial small experiment with the possibility to extend the experiment in a
2nd stage.

*Maximum requested funding per experiment:*
- Stage 1: € 12 500 (incl. a max of €2 500 for patron) with a max of 40
experiments over whole of Fed4FIRE+ duration
- Stage 2: € 60 000 (incl. a max of €5 000 for patron) with a max of 8
experiments over whole of Fed4FIRE+ duration Eligibility & re-submissions

- Proposals will only be accepted from a single party eligible for
participation in the EC H2020-projects

- Can only be selected for funding for one proposal every 6 months

- For stage 2 only successful proposals from stage 1 can be submitted.

- For stage 1 a proposal, if rejected can only be re-submitted after 6
months
- For stage 2 a proposal, if rejected, can only be re-submitted once More
information about the open calls, *templates, and the access to the
submission portal is available on the Fed4FIRE+ website at
https://www.fed4fire.eu/  <https://t.co/HqQis5f9RN>.*

*--*
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα Ενημέρωσης για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες για τη Σύγχρονη Πόλη (Smart Cities),
https://lists.ellak.gr/smartcities/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <smartcities+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.