ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • Subject: Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • From: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Mon, 5 Mar 2018 19:42:56 +0200
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Ε.Π.Υ. <http://www.epy.gr/>, η Ελληνική
Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση <http://e-diktyo.eu/>,
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
(ΕΕΛΛΑΚ) <https://eellak.gr/> διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) τα οποία
καλούνται να εκδηλώσουν αρχικό ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό
συμπληρώνοντας τη φόρμα
<https://ellak.gr/ekdilosi-endiaferontos-gia-tin-simmetochi-ston-diagonismo-rompotikis-anichton-technologion/>
.

Θεματολογία

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών
και ανοιχτού λογισμικού (Open Design
<https://en.wikipedia.org/wiki/Open_design>, Open Software
<https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software> & Open Hardware
<https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware>), με στόχο τη βελτίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή/και της τοπικής οικονομίας-κοινωνίας. Η
θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει έργα αυτοματισμού, φωτισμού-ήχου,
αισθητήρων-περιβάλλοντος, κατασκευές που φοριούνται (wearables),
ψυχαγωγίας, υγείας-ευεξίας, εξοπλισμού εργαστηρίων, εκπαιδευτικών χρήσεων
και εκπαιδευτικών εφαρμογών (π.χ. Open source robotics
<https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_robotics>, openrobothardware
<http://www.openrobothardware.org/linkedprojects/>, κλπ).

Φάσεις του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

1η Φάση: Σχεδίαση (Τελική ημερομηνία υποβολής 13 Μαΐου 2018)

Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κατασκευή, αλλά ο σχεδιασμός και η
τεκμηρίωση της ιδέας σε λογαριασμό της ομάδας στο github
<https://github.com/>. (δείτε για ενημέρωση σχετικά με το git το
http://git-class.gr/). Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να
υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (
robotics.ellak.gr) μέχρι τις 13 Μαΐου 2018. Μέχρι το τέλος Μαΐου, θα
επιλεχθούν από την οργανωτική-επιστημονική επιτροπή τουλάχιστον οι 100
καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού (Δημοτικά-
Γυμνάσια - Λύκεια - ΕΠΑΛ) στις οποίες θα χρηματοδοτηθεί ο εξοπλισμός από
χορηγίες (Ενδεικτικά ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno
<https://www.arduino.cc/>- Raspberry Pi 3 Type B
<https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/>, beagleboard
<http://beagleboard.org/>, Dwenguino
<http://www.dwengo.org/tutorials/dwenguino> και όποια άλλη ανοιχτή
τεχνολογία είναι αποδεκτή ως ισοδύναμη ).2η Φάση: Υλοποίηση (Ημερομηνία ολοκλήρωσης 9 Δεκεμβρίου 2018)

Σε αυτή τη φάση οι ομάδες θα κληθούν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους, να
τεκμηριώσουν το έργο τους στο github και να δημιουργήσουν ένα μικρό βίντεο
στο οποίο να εξηγούν πώς υλοποίησαν το έργο τους. Η πλήρης τεκμηρίωση και η
παρουσίαση των βημάτων κατασκευής, η αναλυτική παρουσίαση των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για το έργο και ο κώδικας θα πρέπει να ανέβουν σε
αποθετήριο στο github και θα καταχωρηθούν στη σελίδα του διαγωνισμού (
robotics.ellak.gr)μαζί με το βίντεο που θα παρουσιάζει το έργο.

3η Φάση: Αξιολόγηση-Βράβευση των καλύτερων έργων

Η επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει τουλάχιστον τα καλύτερα τρία έργα
από κάθε κατηγορία σχολείου (3 έργα από Δημοτικά, 3 από Γυμνάσια, 3 από ΓΕΛ
και 3 από ΕΠΑΛ), τα οποία θα παρουσιαστούν στην τελετή λήξης του
Διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας.

Κανόνες του Διαγωνισμού

Προκειμένου να είναι αποδεκτή μια υποψηφιότητα, πρέπει να πληροί τα
ακόλουθα κριτήρια:

  1.

  Χρήση ανοιχτού υλικού (hardware). Τα σχέδια του υλικού θα πρέπει να
  ανέβουν στο github, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται
  να τα αναπαραγάγει, για βελτίωση και περαιτέρω χρήση.
  2.

  Χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το λογισμικό θα πρέπει να ανέβει στο github,
  πλήρως τεκμηριωμένο, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται
  να τον βελτιώσει και   επαναχρησιμοποιήσει.
  3.

  Παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για επανάχρηση. Σε συνεργασία με
  τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό θα πρέπει να συνταχθούν αναλυτικές οδηγίες για το
  πώς μπορεί να αναπαραχθεί το έργο από ένα άλλο σχολείο και η παραγωγή ενός
  σχέδιο ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου σύμφωνα με το OER Canvas
  <http://education.websites.okfn.org/files/2018/02/OER-canvas_GREEK.pdf>).
  4.

  Ο κώδικας που θα χρησιμοποιηθεί να διανέμεται με άδεια χρήσης ανοιχτού
  κώδικα <https://mathe.ellak.gr/?page_id=80>.
  5.

  Το εκπαιδευτικό υλικό και η τεκμηρίωση να διανέμεται με άδεια χρήσης
  CC-BY <https://mathe.ellak.gr/?page_id=95>.
  6.

  Πριμοδοτείται το χαμηλό κόστος κατασκευής και η χρήση ευρέως διαθέσιμων
  (όχι δυσεύρετων) υλικών.
  7.

  Παρουσίαση και αιτιολόγηση της κατασκευής από τους μαθητές (μέσω βίντεο).
  8.

  Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno <https://www.arduino.cc/>,
Raspberry
  Pi 3 Type B
  <https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/>,
  beagleboard <http://beagleboard.org/>,   Dwenguino
  <http://www.dwengo.org/tutorials/dwenguino> και όποια άλλη ανοιχτή
  τεχνολογία είναι   αποδεκτή ως ισοδύναμη.
-- 
*Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ *
www.eellak.gr
Τηλ: 210 7474 271
Fax: 210 7474 490
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.