ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

New calls for students ages: 15-17 & 18-24

*Please disseminate --  courses using open source tools, the courses are
open to Greek students and newcomers to Greece -- the two calls for ages:
15-17
<https://edu.ellak.gr/2018/04/17/would-you-like-to-learn-how-to-code-develop-apps-and-experiment-with-3d-printing-and-robotics-2/>
& 18-24
<https://edu.ellak.gr/2018/04/17/would-you-like-to-learn-how-to-design-websites-how-to-code-and-use-a-3d-printer/>.*

More information on Code+Create at https://gfoss.eu/code-create/


-- 

https://gfoss.eu/
https://mathe.ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.