ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Ερωτηματολόγιο από το Scientix για εκπαιδευτικούς στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά

  • Subject: Ερωτηματολόγιο από το Scientix για εκπαιδευτικούς στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά
  • From: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 14 Jun 2018 11:16:34 +0300
*Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας,
Επιστήμης των Μηχανικών και Μαθηματικών (STEM) της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) –* μαθητές ηλικίας 10 ως 19
ετών) και αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διδακτικές
πρακτικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση των STEM. Τα αποτελέσματα της
μελέτης θα διατεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο πριν το τέλος του 2018 και θα
συμπεριληφθούν στο Παρατηρητήριο του Scientix <http://
http://www.scientix.eu/observatory>.

*Το Scientix <http://www.scientix.eu/>  προσκαλεί όλους του καθηγητές/τριες
των αντικειμένων STEM,  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο
<https://www.surveymonkey.com/r/TI-STEM-EL> και να καταθέσουν τα σχόλιά
τους για τουλάχιστον μία από τις τάξεις όπου διδάσκουν κάποιο αντικείμενο
STEM μέχρι τις 18 Ιουλίου 2018*

*Στόχος* του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογηθούν οι τρέχουσες πρακτικές
των καθηγητών STEM αναφορικά με τον τρόπο που οργανώνουν τη διδασκαλία.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο θα διερευνήσει τομείς όπως: παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, το είδος των πόρων που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και
μαθητές για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της μάθησης στα αντικείμενα
STEM, τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική διαδικασία και την ανάγκη
εξειδικευμένης κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Επίσης, μπορείτε να συμβάλετε περαιτέρω στην παρούσα μελέτη, επιλέγοντας να
καταστήσετε δυνατή την επικοινωνία μαζί σας για την εκπόνηση
περιπτωσιολογικής μελέτης.
*Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτεί περισσότερο από 20 λεπτά.*

*Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο **εδώ*
<https://www.surveymonkey.com/r/TI-STEM-EL>

-- 
*Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ *
www.eellak.gr
Τηλ: 210 7474 271
Fax: 210 7474 490
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.