ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fyi... Alphabet (2013)

A documentary that analyzes the modern educational system and argues that
it squelches children's capacity for imagination, creativity, and
independent thought.

https://m.imdb.com/title/tt3215346/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.