ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Google Code-in 2018

Να παρουσιάσουμε το
https://opensource.googleblog.com/2018/12/wrapping-up-google-code-in-2018.html
στο edu.ellak.gr.

*Προτείνω το 2019 να συμμετέχουμε σε συνεργασία με ομάδες μαθητών και
εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο.*

Θ.Κ.

-- 
___________________________
https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.