ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την προώθηση του SΤEAM

  • Subject: ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την προώθηση του SΤEAM
  • From: "Theodoros G. Karounos" <t [ dot ] karounos [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Tue, 19 Feb 2019 16:38:33 +0200
---------- Forwarded message ---------
From: Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr>
Date: Τρί, 19 Φεβ 2019 στις 2:52 μ.μ.
Subject: Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την προώθηση του SΤEAM και
των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
To: steam-epitropi ...

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), με στόχο την προώθηση *του*
*STEAM* <http://stemtosteam.org/>* και της* *Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω
Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού* <https://robotics.ellak.gr/>*
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκρότησε επιστημονική
επιτροπή από μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας.*

Το έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση της
επιστημολογίας του STEAM στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω δράσεων και
δημοσιεύσεων, τον συντονισμό καθώς και τη διαμόρφωση υλικού διδακτικών
σεμιναρίων STEAM για εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο
https://scientix.ellak.gr/, στο https://robotics.ellak.gr/, στο
https://edu.ellak.gr/mitroo_ekpedeftikon/ καθώς και σε άλλες αντίστοιχες
δράσεις.

*Στόχος της επιστημονικής επιτροπής είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσης
για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που έχουν
αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση του STEAM μέσω διδακτικών
σεναρίων.* Συντονιστής της επιστημονικής επιτροπής είναι ο Δρ.Κωνσταντίνος
Καλοβρέκτης, τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής και της επιστημονικής
επιτροπής είναι στο *https://edu.ellak.gr/epistimoniki-epitropi-steam/*
<https://edu.ellak.gr/epistimoniki-epitropi-steam/>* .*

Στη διάθεση σας

-- 
Κώστας Παπαδήμας
ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών http://eellak.gr
210-2209380

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"steam-epitropi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to steam-epitropi+unsubscribe [ at ] eellak [ dot ] gr.


-- 
Jiddu Krishnamurti: If we can really understand the problem, the answer
will come out of it, because the answer is not separate from the problem.

http://karounos.gr/blog/,
GPG Key Fingerprint: A94C 1A34 5575 8C54 A601 80D1 BBDE 6ABE 85AE 3458
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων