ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Διημερίδα για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Κοινότητα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Scientix μέσω της ΕΕΛΛΑΚ Εθνικού
Σημείου Επαφής του έργου Scientix συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στη
διημερίδα με τίτλο: *«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση
της ανοιχτής εκπαίδευσης - https://elearnconf.ellak.gr/
<https://elearnconf.ellak.gr/> »*, η οποία διοργανώνεται από τον *Οργανισμό
Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)*, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και με
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και θα  πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
στις *30-31
Μαΐου 2020.*


Βρείτε συνημμένο το σχετικό Δελτίο Τύπου και παρακαλούμε για την προώθησή
του στους εκπαιδευτικούς της περιοχής σας.


Με εκτίμηση


Π. Αγγελόπουλος

---- 

https://gfoss.eu/
https://mathe.ellak.gr/

Attachment: Δελτίο τύπου ΕΕΛΛΑΚ-Scientix Διημερίδα 21-05-2020.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων