ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Δοκιμή χρήσης καταλόγου προγραμματιστών ΕΛΛΑΚ - feed back needed

  • Subject: Δοκιμή χρήσης καταλόγου προγραμματιστών ΕΛΛΑΚ - feed back needed
  • From: Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 6 Oct 2015 11:42:25 +0300
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ετοιμάζει ένα κάλεσμα για την δημιουργία κατάλογου/ευρετήριου
προγραμματιστών ανοιχτού λογισμικού, ο οποίος θα είναι εύκολα προσβάσιμος
από τις εταιρίες και τους οργανισμούς που αναζητούν προγραμματιστές για
έργα ανοιχτού λογισμικού.


Τα βιογραφικά θα καταχωρούνται στο ma.ellak.gr  όπου οι χρήστες θα μπορούν
να εισάγουν τις κατηγορίες και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν, να
προσθέσουν δεσμούς των προφίλ  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο github
και να δημοσιεύσoυν ότι κρίνουν αναγκαίο, για την καλύτερη παρουσίαση και
ευκολότερη εύρεση από όσους το επιθυμούν.

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή στο ma.ellak.gr μπορείτε να βρείτε εδώ
<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%BF_ma.ellak.gr>


Σε αυτό πλαίσιο, oπoιος επιθυμεί από την ομάδα εργασίας μπορεί να
καταχωρήσει δοκιμαστικά (ή και κανονικά) το προφίλ του και να μας στείλει
σχόλια για τo usability της εφαρμογής του ma.ellak.gr


Ευχαριστώ

Κώστας Παπαδήμας

<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%BF_ma.ellak.gr>