ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

COVID-19 resources freely available through society publishers

Να παρουσιαστεί στο mycontent.ellak.gr

--
COVID-19 resources freely available through society publishers[image:
https://campaign-image.com/zohocampaigns/670527295/inkcanva_175727000017874402.png]

*Accucoms works closely with several publishers that have signed the **Wellcome
Trust-coordinated initiave
<https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a981&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>**
for making COVID-19 content freely available to help the pandemic. *

Below you find a great list of resources from different publishers:

  - *American Association for the Advancement of Science
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a983&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>*
  Latest news and research on Covid-19
  -
*American Medical Association
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a985&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  JAMA Network *COVID-19 information collection
  -
*American Society of Clinical Oncology
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a987&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  *General resources and information.
  - American Society of Nephrology
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a989&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  Resources for Outpatient Dialysis Facilities.
  -
*American Society for Microbiology
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a98b&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  *Free access to research articles about COVID-19 & toolkit to help
  spread information.
  - BioOne
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a98d&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  BioOne and their publishers have made articles related to coronavirus
  available via open access through 2020.
  - DUKE University Press
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a98f&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  Information on how we navigate the spread of communicable diseases.
  Listed books are free to read online until June 1, 2020, and journal
  articles are free until October 1.
  - Microbiology Society
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a991&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  Microbiology Society has brought together articles from across their
  portfolio and made this content freely available.
  -

*New England Journal of Medicine
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a993&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  Collection of articles and other resources on the Coronavirus (Covid-19)
  outbreak. .*
  -
*The Royal Society
  <https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685847969&linkDgs=12704ec68583a995&mrd=12704ec68583cc0d&m=1>
  **Sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus
  (nCoV) outbreak.*

*We expect to see more resources come out as the situation develops, so
keep checking these links, and please share them with researchers and
colleagues. We're all working from home and still reachable through our
emails and phone.*

From barbara [ at ] accucoms [ dot ] com to anthi [ at ] unipi [ dot ] gr

Opt-out of our mailing lists
<https://acuo.maillist-manage.com/ua/optout?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&rd=12704ec685847969&sd=12704ec68583cc25&n=124296e01987fb>

Contact list librarians Europe

ACCUCOMS International BV | Zuid Hollandlaan 7 | 2596 AL The Hague |
Netherlands

 [image: http://www.facebook.com/accucoms]
<http://www.facebook.com/accucoms> [image: http://www.twitter.com/accucoms]
<http://www.twitter.com/accucoms> [image: http://www.linkedin.com/accucoms]
<http://www.linkedin.com/accucoms>


--

-- 

https://gfoss.eu/
https://mathe.ellak.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας της ομάδας εργασίας της PRAKSIS ACCESS, της PRAKSIS και της ΕΕΛΛΑΚ για τις ανοιχτές τεχνολογίες στο φάρμακο και στον χώρο της υγείας.,
https://lists.ellak.gr/wg-open-source-medicine/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <wg-open-source-medicine+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.