ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: Request to forward information on available plans for manufacture of ventilators (released by Medtronic)

  • Subject: Fwd: Request to forward information on available plans for manufacture of ventilators (released by Medtronic)
  • From: Ioanna Chouvarda <ioannach [ at ] auth [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 31 Mar 2020 21:46:14 +0300--
----
Ioanna Chouvarda
Assistant Professor
Lab of Computing, Medical Informatics, and Biomedical Imaging Technologies
Aristotle University of Thessaloniki
--- Begin Message ---
Dear Colleague,

				
					In these difficult times medical devices such
as ventilators/respirators are in very high
demand. Please help us in mobilizing and
facilitating production of these devices that are
(or could become) desperately needed in hospitals
throughout the world to save lives.
				

				
					Based on global high demand of ventilators
and respirators, Medtronic made available plans to
facilitate production of ventilators.
				

				
					In this interview, Omar Ishrak (Medtronic
CEO), tells a great deal about different grades of
ventilators, how production is being increased,
and where they are going:
					https://www.cnbc.com/video/2020/03/25/medtronic-ceo-omar-ishrak-on-ramping-up-ventilator-production.html
				

				 In case you know factories and/or students
that want a COVID-related project, they can
download the plans for this Ventilator and produce
them:
					https://www.medtronic.com/us-en/e/open-files.html?cmpid=vanity_url_medtronic_com_openventilator_Corp_US_Covid19_FY20
				

				
					Please help disseminate this information as
broadly as possible! Thank you!
				

				   

				
					Damijan Miklavčič
					Chair of the EMBEC 2020 &
					President of the Slovenian Society for
Medical and Biological Engineering
				

				
					Unsubscribe information: If you are not at
all interrested in EMBEC 2020 & related
information/communication and wish to immediately
unsubscribe, please click here.


--- End Message ---
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας της ομάδας εργασίας της PRAKSIS ACCESS, της PRAKSIS και της ΕΕΛΛΑΚ για τις ανοιχτές τεχνολογίες στο φάρμακο και στον χώρο της υγείας.,
https://lists.ellak.gr/wg-open-source-medicine/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <wg-open-source-medicine+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.