ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Open source is the only way for Medicine

Προτείνω το
https://medium.com/@marcus_baw/open-source-is-the-only-way-for-medicine-9e698de0447e
να παρουσιαστεί στο https://openstandards.ellak.gr/

Θ.Κ.

-- 
___________________________
https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας της ομάδας εργασίας της PRAKSIS ACCESS, της PRAKSIS και της ΕΕΛΛΑΚ για τις ανοιχτές τεχνολογίες στο φάρμακο και στον χώρο της υγείας.,
https://lists.ellak.gr/wg-open-source-medicine/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <wg-open-source-medicine+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.