ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Νέο άρθρο με τίτλο PUBLIC INTEGRITY HACKATHON, 1-2 Απριλίου 2017 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δημοσιεύθηκε στο opengov.ellak.gr

  • Subject: Νέο άρθρο με τίτλο PUBLIC INTEGRITY HACKATHON, 1-2 Απριλίου 2017 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δημοσιεύθηκε στο opengov.ellak.gr
  • From: WordPress <wordpress [ at ] ellak [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 29 Mar 2017 15:32:18 +0000
Ένα νέο άρθρο  με τίτλο PUBLIC INTEGRITY HACKATHON, 1-2 Απριλίου 2017 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - https://opengov.ellak.gr/2017/03/29/public-integrity-hackathon-1-2-apriliou-2017-sto-charokopio-panepistimio/ δημοσιεύθηκε στις 29 Μαρτίου 2017 στις 18:32 στο opengov.ellak.gr.

opengov.ellak.gr - Ανοιχτή Διακυβέρνηση
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την Ανοικτή Διακυβέρνηση,
https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <wg-opengov+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.