ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Green wifi

Ενδιαφέρον άρθρο, η προσπάθεια υποστηρίζεται και από το OLPC.

http://arstechnica.com/news.ars/post/20060808-7451.html

Τάσος

πλοήγηση μηνυμάτων