ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

sugar-γραφικό περιβάλλον για το OLPC

  • Subject: sugar-γραφικό περιβάλλον για το OLPC
  • From: Γιάννης Δαγκουλής <idagkoulis [ at ] sch [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 11 Aug 2006 10:48:24 +0300
Προσπάθησα να εγκαταστήσω το sugar στο Ubuntu.
http://wiki.laptop.org/go/Sugar_on_Ubuntu_Linux. To sugar είναι το
γραφικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιείται στο OLPC (one laptop per
child) ώστε να το ρίξω μία ματιά. Δυστυχώς κατα την διάρκεια της
εγκτάστασης κόλλησα στο παρακάτω:
checking whether we have a gtk 2 gecko build... configure: error: This
program needs a gtk 2 gecko build
*** error during stage configure of gecko-embed: Error running
./autogen.sh --prefix /home/giannis/sugar-jhbuild/build 
--disable-static --disable-gtk-doc *** [7/13]
Επειδή δεν γνωρίζω πολλά ακόμη από προγραμματισμό με την χρήση gtk σε
συνδυασμό με gecko μπορεί κάποιος να μου δώσει μία λύση ώστε να έχω
configure το gtk 2 gecko build.

πλοήγηση μηνυμάτων