ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

ενημερωτικό υλικό

Καλημέρα σας,
στις 23/09/06 προγραμματίζεται να γίνει στην Πτολεμαίδα μία ημερίδα με
θέμα "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών που αφορά την
εκπαίδευση, Ασφάλεια και Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων".
Επειδή θα είμαι παρών ώς μέρος της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να
επιδείξω όσον το δυνατόν καλύτερα και με πληρέστερα το θέμα του OLPC
προς ενημέρωση των παρευρισκομένων.
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η ημερίδα είναι κυρίως εκπαιδευτικοί όλων
των ειδικοτήτων καθώς και επιχειρηματίες της περιοχής.
Κατα την διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχουν από την πλευρά της
οργανωτικής επιτροπής εκτός της κύριας παρουσίασης και περίπτερα με
διάφορα θέματα. Ένα από αυτά τα περίπτερα σκέπτομαι να αφορά και το OLPC.
Θα χρειαστεί λοιπόν να υπάρχει μία παρουσίαση γύρω από το OLPC, καθώς
και προγράμματα επίδειξης των καρπών της μέχρι τώρα προσπάθειας. Επειδή
δεν έχω πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί, θα ήθελα εφόσον αυτό
είναι δυνατόν να μου στείλετε ενημερωτικό υλικό και υπερσυνδέσμους προς
πληροφόρηση, ώστε να μπορέσω δημιουργήσω το υλικό της επίδειξης. Επίσης
αυτό το υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να ανανεώνεται τακτικά,
ώστε εφόσον πρόκειται να γίνει μία ενημέρωση αργότερα γύρω από το olpc
να χρησιμοποιείται σαν τράπεζα πληροφοριών.απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων