ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Προσέγγιση συχνότητας χρήσης εφαρμογών Διαδικτύου

 • Subject: Προσέγγιση συχνότητας χρήσης εφαρμογών Διαδικτύου
 • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] mail [ dot ] ntua [ dot ] gr>
 • Date: Wed, 30 Aug 2006 16:17:55 +0300
Προσέγγιση συχνότητας χρήσης εφαρμογών Διαδικτύου...

http://blogs.salon.com/0002007/2006/08/27.html#a1624

1. Used by Most People
  * telephone
  * group e-mail
  * face-to-face meetings without any personal documentation of
learnings or decisions

2. Used by Those on the Right Side of the Digital Divide Only (say, 20%)
  * Skype and other free global enhanced VOIP telephony tools
  * discussion forums/groups
  * weblogs
  * face-to-face meetings with personal notes or mindmap documentation

3. Used by Power Internet Users Only (say, 2%)
  * wikis
  * Google Writely and other online document sharing tools
  * sophisticated collaboration & coordination tools and 'spaces'
  * face-to-face meetings using Open Space or other advanced
highly-effective conversation and collaboration techniques

-------

 1. Most people are still unfamiliar with the tools in the 2 and 3 columns.
 2. Many of these tools are unintuitive and hence not easy to learn to use.
 3. The way you have to use these tools is not the way most people
converse and collaborate, i.e. they're awkward.
 4. Most people have poor listening, communication and collaboration
skills, and these tools don't solve (and can exacerbate) this
underlying problem of ineffective interpersonal skills.
 5. The training materials for these tools don't match the way most
of us learn and discover (i.e. by doing, by watching others, and
iteratively by trial and error).
 6. Often the people we most want to converse or collaborate with
aren't online.
 7. Often we don't even know who the right people are to converse or
collaborate with, so we need to go through a process of discovering
who those people are first, which these tools cannot yet effectively
help us with; once we've discovered who the right people are, we're
likely already talking with them using the ubiquitous tools in the
left column above.

--
________________________________________
http://users.ntua.gr/karounos/ - skype: karounos


πλοήγηση μηνυμάτων