ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

FYI... : OpenGLAM translation sprint

---------- Forwarded message ---------
Από: Europeana Copyright Mailbox <copyright [ at ] europeana [ dot ] eu>
Date: Πέμ, 11 Νοε 2021 στις 3:34 μ.μ.
Subject: OpenGLAM translation sprint
To: <EUROPEANA-COPYRIGHT [ at ] list [ dot ] ecompass [ dot ] nl>


Dear all,

Throughout the Europeana 2021 Conference
<https://pro.europeana.eu/page/conference> (running until Friday), we have
been conduting an OpenGLAM translation sprint and you are all welcome to
participate.

The sprint consists on engaging in a translation effort that supports
OpenGLAM and the public domain, and more specifically of the following
three documents:

  - the Public Domain Charter
  <https://pro.europeana.eu/post/the-europeana-public-domain-charter>
  - the Rights Labelling Flowchart
  <https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Europeana_Network/Europeana_Network_Task_Forces/Related_documents/Questions-and-answers-flowchart-to-identify-the-most-accurate-rights-statement.pdf>
  - and the visualisation of the OpenGLAM survey

You can participate by:

  1. Indicating on this spreadsheet
  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JOGmjbJlo7CSpNmwATmpLSNV009Q0TKGuHZ-7ak7ggc/edit?usp=sharing>
the
  language and document you intend to translate. Make sure no one else has
  selected that document and language combination already. Note that the
  Public Domain Charter is already available in some languages (noted in the
  spreadsheet).
  2. Make a copy of the translation template for the document you intend
  to translate:
   1. The Public Domain Charter
   <https://docs.google.com/document/d/1tk7rx3r6bSAZ1n24KRiWobmEdRBM1jerS5ULa8WVXC4/edit?usp=sharing>
   2. The Rights Labelling Flowchart
   <https://docs.google.com/document/d/1WNZyZRkoUMq3plpO78ZKE9vTvUhJdnfl4RnKmj0KFuc/edit?usp=sharing>
   3. The openGLAM survey presentation
   <https://docs.google.com/document/d/1GZQPJKwgCjKEobZvv83GmqLl9Atyq3vfltsDg1ndGKs/edit?usp=sharing>
  3. In your copy, replace the language you will translate the document to
  in the “[LANGUAGE]” space.
  4. Once you’re done, share your copy of the document with
  copyright [ at ] europeana [ dot ] eu.

There is no specific deadline to share your translation with us, though we
would welcome your indication that you intend to translate a specific
document in the spreadsheet
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JOGmjbJlo7CSpNmwATmpLSNV009Q0TKGuHZ-7ak7ggc/edit?usp=sharing>
as
soon as possible.

More information is avialable here
<https://pro.europeana.eu/event/openglam-translation-sprint>.

Best,

Ariadna


-- 
*Europeana Copyright Mailbox*
*T: *+31 (0)70 3140991
*E: *copyright [ at ] europeana [ dot ] eu

Be part of Europe's online cultural movement - join the Europeana Network
Association: Sign up for the Association
<https://pro.europeana.eu/network-association/sign-up> | #AllezCulture |
@Europeanaeu <https://twitter.com/Europeanaeu> | Europeana Pro website
<https://pro.europeana.eu/>

Disclaimer: This email and any files transmitted with it are confidential
and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error please notify the
system manager. If you are not the named addressee you should not
disseminate,
distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by
email if you have received this email by mistake and delete this email from
your
system.

------------------------------

-- 
Θεόδωρος Καρούνος, PGP KEY
<http://keys.gnupg.net/pks/lookup?op=get&search=0xBBDE6ABE85AE3458>,
____________________________________________
https://ellak.gr/wiki/ - https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και ενημέρωσης για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση,
https://lists.ellak.gr/edu/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <edu+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.