ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: OpenEAFDSS: 2ο Παραδοτέο

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

---------- Forwarded message ----------
From: Nikos Hasiotis <hasiotis [ at ] gmail [ dot ] com>
Date: 2009/4/10
Subject: OpenEAFDSS: 2ο Παραδοτέο
To: info [ at ] ellak [ dot ] gr, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>>
Cc: karounos [ at ] mail [ dot ] ntua [ dot ] gr


Καλημέρα,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανέβασα την
έκδοση του OpenEAFDSS με ενσωματωμένα unit-tests (version 0.60). Η
έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη στο παρακάτω URL:

http://search.cpan.org/~hasiotis/EAFDSS-0.60/<http://search.cpan.org/%7Ehasiotis/EAFDSS-0.60/>

Επίσης υπάρχει και τη σχετική σελίδα στο blog του έργου.

http://www.openeafdss.gr/release-0.60

Καλό Πάσχα

--
Χασιώτης Νίκος-- 
Πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα, σκεφθείτε το περιβάλλον! Ένα χαρτί λιγότερο!
- http://karounos.gr/blog/

πλοήγηση μηνυμάτων