ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [Open-source] [Dioikitiko-symboylio-ellak] Ena Kalo paradeigma open source pharmacy software....

2009/7/15 Emmanouil Batsis (Manos) <manos [ at ] abiss [ dot ] gr>:
> Takis wrote:
>  > Μετάφραση θέλουν και τα στατικά λεκτικά που υπάρχουν στα JSP html files.
>  > * advancenet/projects/ansHealthConsole/console/client/htmljsp
>  > * 543 προτάσεις περίπου.. για μετάφραση.
>
> Τα λεκτικά δηλαδή είναι hardcoded στις JSP σελίδες?
>
> Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνουν πρώτα patch οι σελίδες αυτές
> έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τα αγγλικά μέσα από property ή XML αρχεία και
> JSP tags, αλλιώς οι μετάφραση μας θα είναι ουσιαστικά ενα fork των JSP
> που δύσκολα θα κάνει κανείς maintain...
>

Πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός τρόπος μετάφρασης του υλικού, που
ενδεχομένως δε γνωρίζουμε ακόμα.
Τάκη, μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία με το έργο AnsHealth και να
μάθεις με ποιο τρόπο είναι
εφικτή η μετάφραση του πακέτου σε άλλη γλώσσα (ελληνικά);

Πρέπει να υπάρχουν ήδη εργαλεία που να εξάγουν τα μεταφράσιμα
μηνύματα, να μεταφράζονται με το καθιερωμένο τρόπο, και να εισάγονται
ξανά στα αρχεία .jsp.
Μια σύντομη αναζήτηση που έκανα στο δικτυακό τόπο του AnsHealth και
στον πηγαίο κώδικα δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Θέλει επικοινωνία μέσω
της λίστας του AnsHealrth.

Σίμος