ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

FYI: Software Engineering Education with Free/Libre Open Source Software

  • Subject: FYI: Software Engineering Education with Free/Libre Open Source Software
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Sat, 18 Jul 2009 20:39:41 +0300
Software Engineering Education with Free/Libre Open Source Software

-- 
Πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα, σκεφθείτε το περιβάλλον! Ένα χαρτί λιγότερο!
- http://karounos.gr/blog/

Attachment: SE education with FLOSS.odp
Description: application/vnd.oasis.opendocument.presentation

πλοήγηση μηνυμάτων