ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [Open-source] Κάλεσμα: προτάσεις για wifi hotspots με χρήση OpenMesh

Για κάθε "εγκατάσταση" δίνεται η δυνατότητα χρήσης του dashboard που
παρέχεται απ' το open-mesh.com [1], μέσα απ' το οποίο υπάρχει η
δυνατότητα πιστοποίησης των χρηστών ή ακόμα και με χρήση third-party
υπηρεσιών όπως Coova, WiFi-CPA και WorldSpot,net [2]


[1] http://dashboard.open-mesh.com/dashboard.php
[2] https://www.open-mesh.com/store/categories.php?category=Dashboard


--
Νίκος Ρούσσος
Συνεργάτης ΕΕΛ/ΛΑΚ
http://go.eellak.gr/about/


2010/4/20 Dimitrios A Adamos <dadam [ at ] auth [ dot ] gr>:
> Καλημέρα,
>
> η υποδομή που προσφέρεται, υποστηρίζει τη δυνατότητα για radius-based 802.1x
> πιστοποίηση χρηστών;
> ευχαριστώ,
>
> Δ. Αδάμος
>
> On 4/20/10 12:31 PM, Theodoros G. Karounos wrote:
>
> Η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, στο πλαίσιο
> δράσεων για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας
> εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, καλεί φορείς και κοινότητες να
> καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την αξιοποίηση “Access Points”
> τεχνολογίας Mesh. Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ θα διαθέσει στις προτάσεις που θα
> επιλεγούν “Open-Mesh routers” για να καλυφθούν ανάγκες δικτύωσης, oι
> προτάσεις πρέπει να στοχεύουν να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο
> διαδίκτυο σε πλατείες ή πεζόδρομους, ένα δημόσιο χώρο, μια παραλία ή
> οποιαδήποτε άλλη περιοχή που προσφέρεται για τη δημιουργία ενός τοπικού
> ασύρματου σημείου πρόσβασης( wifi hot spot). Για κάθε δράση μπορούν να
> διατεθούν 5-10 δρομολογητές, ενώ θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο
> ιντερνέτ.
>
> ... http://ellak.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6949&Itemid=1
>
>
>
>
>
>
> --
> - Μπέρτραντ Ράσελ:" Πώς να ζούμε με την αβεβαιότητα, χωρίς ωστόσο να
> παραλύουμε από το δισταγμό, ίσως είναι το κύριο πράγμα που μπορεί να μας
> διδάξει η φιλοσοφία".
>
> - http://karounos.gr/blog/
>
> _______________________________________________
> Open-source mailing list
> Open-source [ at ] ellak [ dot ] gr
> info: https://mailman2.grnet.gr/mailman/listinfo/open-source/
>
> _______________________________________________
> Open-source mailing list
> Open-source [ at ] ellak [ dot ] gr
> info: https://mailman2.grnet.gr/mailman/listinfo/open-source/
>