ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: linux και τιμολόγια

fyi...

---------- Forwarded message ----------
From: <perljpes [ at ] gmail [ dot ] com>
Date: Dec 17, 2011 10:41 AM
Subject: linux και τιμολόγια
To: <debian-user-greek [ at ] lists [ dot ] debian [ dot ] org>

Καλησπέρα στη λίστα,

Εχει κανείς εμπειρία με την λειτουργία φορολογικού μηχανισμού σε linux?
Από ότι έχω δεί υπάρχουν Τυπου Α και Τυπου Β Φορολογικοί μηχανισμοί.

Από ότι έχω καταλάβει για τύπου Α εγκατάσταση την απαραίτητη έγκριση από
το υπουργείο την διαθέτει το software του φορολογικού μηχανισμού, έτσι
θεωρητικά μπορείς να τυπώνεις τιμολογια και από open office.(παρακαλώ
διορθώστε με αν κάνω λάθος)

Στην προσπάθειά μου χρησιμοποιησα το http://www.openeafdss.gr/ με έναν
φορολογικό μηχανισμό της miKreleK, το όποιο όμως αν και κατα την
εγκατασταση όλα ηταν ok, δεν καταφερα να το κάνω να παίξει, ούτε σαν Α,
ούτε σαν Β σε Debian distro. Ο μηχανισμός υποστηρίζει και τους 2 τύπους.

έχει κάνει κανείς το παραπάνω πακέτο να δουλέψει?
υπάρχει άλλη λύση?
ποιον φορολογικό μηχανισμό θα προτείνατε?


Ευχαριστώ
Νίκος Μαχαιράς--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-greek-request [ at ] lists [ dot ] debian [ dot ] org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster [ at ] lists [ dot ] debian [ dot ] org
Archive: http://lists.debian.org/4EEC5072 [ dot ] 8090909 [ at ] gmail [ dot ] com
-- 
- Jiddu Krishnamurti: If we can really understand the problem, the answer
will come out of it, because the answer is not separate from the problem.


- http://karounos.gr/blog/

απαντήσεις