ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο HOMER

Σας ενημερώνω ότι η πρόταση η οποία είχε υποβληθεί σχετικά με το Ευρωπαϊκό
έργο HOMER - MED (*H*armonising *O*pen Data in the *ME*diterranean through
 better Access and *R*euse of Public Sector Information) στην οποία
συμμετείχε και η ΕΕΛ/ΛΑΚ εγκρίθηκε. Στο έργο συμμετέχουν 19 φορείς και θα
διαρκέσει συνολικά 3 χρόνια με ημερομηνία έναρξης τον Απρίλιο του 2012 και
ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2015.

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271


Στις 29 Αυγούστου 2011 5:18 μ.μ., ο χρήστης Despoina Mitropoulou <
des [ dot ] mitropoulou [ at ] eellak [ dot ] gr> έγραψε:

> Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό
> έργο HOMER-MED (*H*armonising *O*pen Data in the *ME*diterranean through
>  better Access and *R*euse of Public Sector Information).
> Το έργο (HOMER)  έχει σχεδιαστεί για την προώθηση μιας συντονισμένης
> προσέγγισης για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης
> των πληροφοριών του δημόσιου τομέα που ανήκουν στις μεσογειακές
> κυβερνήσεις, προκειμένου να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαφάνειας και της
> ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ των μεσογειακών εδαφών, ενισχύοντας την
> πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες.
> Η βασική αρχή του HOMER είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις κοινοτικές
> πολιτικές για την προώθηση μιας ευρύτερης περαιτέρω χρήσης των Πληροφοριών
> του Δημοσίου Τομέα (Public Sector Information).
> Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, στο έργο HOMER έχουν
> προσδιοριστεί τέσσερις βασικοί άξονες πληροφοριών, που χαρακτηρίζουν το
> πρόγραμμα των μεσογειακών κυβερνήσεων για τις επόμενες δεκαετίες:
>
>    - Περιβάλλον
>    - Τουρισμός
>    - Γεωργία
>    - Ενέργεια
>
> Οι θεσμικοί εταίροι του έργου έχουν δεσμευθεί για την ενίσχυση της
> ψηφιακής διαφάνειας τους, με προγραμματισμό να ανοίξουν τα σύνολα των
> δεδομένων τους στα θέματα περιβάλλοντος / γεωργίας / τουρισμού / ενέργειας.
> Απώτερος στόχος του έργου είναι οι ανοιχτές πληροφορίες των εταίρων να
> συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Μεσογειακής Ομοσπονδίας Πληροφοριών του
> Δημοσίου Τομέα.
> Στο έργο συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Κύπρο,
> Ελλάδα, Σλοβενία και Αλβανία.
>
> --
> Δέσποινα Μητροπούλου
> ΕΕΛ/ΛΑΚ
> Τηλ: 210 7474271
>

πλοήγηση μηνυμάτων