ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Apologismos DS 2010-2012

Αγαπητοί συνεργάτες,

στέλνω για ενημέρωση την παρουσίαση του απολογισμού του ΔΣ στην σημερινή
γενική συνέλευση των μελών της ΕΕΛ/ΛΑΚ .

Θ.Καρούνος-- 
- Jiddu Krishnamurti: If we can really understand the problem, the answer
will come out of it, because the answer is not separate from the problem.


- http://karounos.gr/blog/

Attachment: draseis_eellak-gs261012.odp
Description: application/vnd.oasis.opendocument.presentation