ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Σεμινάριο Δράσης Ανοιχτού Περιεχομένου

Η *Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, **
www.eellak.gr**), *στο πλαίσιο των δράσεών της για ανάδειξη και προώθηση
του Ανοιχτού Περιεχομένου, και το *Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ, **
www.aueb.gr**) ** *διοργανώνουν σεμινάριο που θα δώσει την ευκαιρία για
πρακτική εξάσκηση στην αξιοποίηση του Ανοιχτού Περιεχόμενου που είναι
διαθέσιμο από τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το
σεμινάριο θα διεξαχθεί την *Παρασκευή 9 Νοεμβρίου,** στο **Κέντρο
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου (Αίθουσα 3 στον 3ο όροφο της πτέρυγας
Δεριγνύ)στις 3.00 μ.μ. Και θα έχει διάρκεια 2 ώρες.*

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που έχουν προγραμματιστεί από
την ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της και φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε πανελλαδικό επίπεδο για τη διάδοση του Ανοιχτού
Περιεχόμενου. *Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
και η εξοικείωση με τις διαθέσιμες πηγές Ανοιχτού Περιεχόμενου και τη
Wikipedia, ώστε να αποτελούν ένα εργαλείο για την εκπαίδευση και την
καθημερινή πληροφόρηση.*

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση και την αξιοποίηση
της δημόσιας πληροφορίας αξιοποιώντας το ευνοϊκό διεθνές πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από τα κινήματα για το ανοιχτό περιεχόμενο
και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση υπάρχουν διαθέσιμες στη σελίδα *
go.eellak.gr/oer* για τον εμπλουτισμό της οποίας υπάρχει ήδη ανοιχτό
κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν
συμπληρώνοντας πηγές Ανοιχτού Περιεχομένου που διαθέτει ο φορέας τους, αλλά
και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του "Ωρολόγιου Προγράμματος" το οποίο
χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν πηγές Ανοιχτού Περιεχόμενου, και πως αυτές
μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην *παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου, όσο
και στον εμπλουτισμό της Wikipedia.* Θα παρουσιαστούν επίσης οι βασικές
αρχές της Wikipedia, καθώς και εμπειρίες από τη συγγραφή λημμάτων και θα
διεξαχθεί βιωματικό σεμινάριο με παραδείγματα χρήσης του Ανοιχτού
Περιεχόμενου.

*Τα σεμινάρια αυτά γίνονται σε χώρο με ασύρματη πρόσβαση στο
διαδίκτυο(Wifi) έτσι ώστε οι συμμετέχοντες, εφόσον διαθέτουν προσωπικό
υπολογιστή, να μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση επιτόπου. *Για την
καλύτερη διαχείριση του χώρου καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν
τη συμμετοχή τους στη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο: *
http://go.eellak.gr/opa*.

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

πλοήγηση μηνυμάτων