ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα Special InterestGroup (SIG) του έργου "MODUS"

 • Subject: Fwd: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα Special InterestGroup (SIG) του έργου "MODUS"
 • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Mon, 12 Nov 2012 11:29:25 +0200
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

---------- Forwarded message ----------
From: εμηπεε <info [ at ] computer-engineers [ dot ] gr>
Date: 2012/11/12
Subject: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα Special
InterestGroup (SIG) του έργου "MODUS"
...

 *Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών της ΕΜηΠΕΕ στην
ομάδα Special InterestGroup (SIG) του έργου MODUS*

*Η ΕΜηΠΕΕ <http://www.computer-engineers.gr/index.php> συμμετέχει ενεργά
από την 1η Οκτωβρίου 2011 στο έργο **MODUS (Methodology and supporting
toolset advancing embedded systems quality).* <http://www.modus-fp7.eu/>* Το
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο του
7ου Προγράμματος Πλαισίου έρευνας και ειδικότερα στο προγράμμα «Έρευνα προς
όφελος των Μικρομεσσαίων Επιχειρήσεων» (Research for the Benefit of SMEs).*

Αντικείμενο του έργου *MODUS* <http://www.modus-fp7.eu/>, είναι η *ανάπτυξη
μεθοδολογιών και εργαλείων για χρήση στην ανάπτυξη λογισμικού για
ενσωματωμένα συστήματα* χρησιμοποιώντας διαφορετικές (και
εξειδικευμένες) *Formal
Description Techniques* (FDTs).

Η *Ένωση* συμμετέχει ως* *φορέας-πολλαπλασιαστής για τη διάχυση των
*αποτελεσμάτων
του έργου*, καθώς και στην *ανάλυση απαιτήσεων* αλλά και την *αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων*.

Συνολικότερα η Ένωση προσδοκά να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου για
να μεταφέρει τεχνογνωσία αξιοποίησης των τεχνολογιών και μεθοδολογιών αυτών
στα μέλη της.

Η *κοινοπραξία* του έργου προτίθεται να συστήσει, λειτουργήσει και
διατηρήσει μια *ειδική ομάδα ενδιαφέροντος (Special InterestGroup - SIG*),
η οποία θα είναι ανοικτή στις *ΜΜΕ σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού για
ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems)* και τους *επιχειρηματικούς
εταίρους και πελάτες* τους, *σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, καθώς
και ιδιώτες *(δηλαδή τους επαγγελματίες λογισμικού) που ενδιαφέρονται για
τις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου MODUS.

*Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) προσκαλεί
τα μέλη της να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ομάδα SIG στο
ερευνητικό έργο MODUS.*

Τα* οφέλη για τα μέλη του SIG* είναι πολλά, μεταξύ των οποίων:

  - i. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ως expert για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων
  του έργου.
  - ii. Άμεση χρήση αποτελεσμάτων του έργου και συμμετοχή στη διαμόρφωσή
  τους. Πρόσβαση και σε διαβαθμισμένα αποτελέσματα του έργου.
  - iii. Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια με άλλους εκπροσώπους από τον
  ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο στο χώρο των embedded συστημάτων.
  - iv. Προσκλήσεις για ομιλίες στα πλάισια του έργου σε ακαδημαϊκό και
  επιχειρηματικό ακροατήριο.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μέλη της ένωσης και παρακαλούνται να
στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

*secretariat [ at ] computer-engineers [ dot ] gr*, *το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
2012,* τα παρακάτω στοιχεία:

  - Name and surname:
  - Company:
  - Title or function:
  - Phone:
  - E-mail:


*Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ)
Καραγιώργη Σερβίας 7, 105 63 – Αθήνα
Τηλ/fax.:210-3315230
Email: secretariat [ at ] computer-engineers [ dot ] gr
url: www.computer-engineers.gr*
*[image: logo]
*
--


-- 
- Jiddu Krishnamurti: If we can really understand the problem, the answer
will come out of it, because the answer is not separate from the problem.


- http://karounos.gr/blog/

JPEG image