ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: eellak-advisory Digest, Vol 39, Issue 2

*ΠΑΡΑΚΑΛΩ να εξηγηθούν άν είναι δυνατόν τα ακρωνύμια του έργου MODUS,**
*
*καθώς και να αναφερθεί η επεξήγηση της έννοιας ΕΝσωματωμένα συστήματα |*
*Υπάρχουν ΣΥστηματα πραγματικού Χρόνου, Ολοκληρωμένα Συστήματα (Integrated)
 *
*και Τμηματοποιημένα Συστήματα ("Ιεραρχικά") *
*
*
*Ο όρος Embedded αναφερεται στην μικροηλεκτρονική.**
*
*
*
*Δ.Π.
*
*
*
2012/11/12 <eellak-advisory-request [ at ] ellak [ dot ] gr>

> Send eellak-advisory mailing list submissions to
>     eellak-advisory [ at ] ellak [ dot ] gr
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>     http://lists.ellak.gr/listinfo/eellak-advisory
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>     eellak-advisory-request [ at ] ellak [ dot ] gr
>
> You can reach the person managing the list at
>     eellak-advisory-owner [ at ] ellak [ dot ] gr
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of eellak-advisory digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Fwd: Πρόσκληση Εκδήλωσης
>    Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην
>    ομάδα Special InterestGroup (SIG) του έργου "MODUS"
>    (Theodoros G. Karounos)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Mon, 12 Nov 2012 11:29:25 +0200
> From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
> Subject: [EELLAK-advisory] Fwd: Πρόσκληση Εκδήλωσης
>     Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην
>     ομάδα Special InterestGroup (SIG) του έργου "MODUS"
> To: open-source [ at ] ellak [ dot ] gr
> Cc: eellak-advisory <eellak-advisory [ at ] ellak [ dot ] gr>, epistimoniki epitropi
>     eellak <epistimoniki-epitropi-ellak [ at ] ellak [ dot ] gr>
> Message-ID:
>     <
> CAJ_K2cxQ9A7++sWtDC6h+CRPyUHByLMcVBtWtnicDgLxLkT9pA [ at ] mail [ dot ] gmail [ dot ] com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: εμηπεε <info [ at ] computer-engineers [ dot ] gr>
> Date: 2012/11/12
> Subject: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα Special
> InterestGroup (SIG) του έργου "MODUS"
> ...
>
>  *Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών της ΕΜηΠΕΕ στην
> ομάδα Special InterestGroup (SIG) του έργου MODUS*
>
> *Η ΕΜηΠΕΕ <http://www.computer-engineers.gr/index.php> συμμετέχει ενεργά
> από την 1η Οκτωβρίου 2011 στο έργο **MODUS (Methodology and supporting
> toolset advancing embedded systems quality).* <http://www.modus-fp7.eu/>*
> Το
> έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο του
> 7ου Προγράμματος Πλαισίου έρευνας και ειδικότερα στο προγράμμα <<Έρευνα προς
> όφελος των Μικρομεσσαίων Επιχειρήσεων>> (Research for the Benefit of SMEs).*
>
> Αντικείμενο του έργου *MODUS* <http://www.modus-fp7.eu/>, είναι η
> *ανάπτυξη
> μεθοδολογιών και εργαλείων για χρήση στην ανάπτυξη λογισμικού για
> ενσωματωμένα συστήματα* χρησιμοποιώντας διαφορετικές (και
> εξειδικευμένες) *Formal
> Description Techniques* (FDTs).
>
> Η *Ένωση* συμμετέχει ως* *φορέας-πολλαπλασιαστής για τη διάχυση των
> *αποτελεσμάτων
> του έργου*, καθώς και στην *ανάλυση απαιτήσεων* αλλά και την *αξιολόγηση
> των αποτελεσμάτων*.
>
> Συνολικότερα η Ένωση προσδοκά να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου για
> να μεταφέρει τεχνογνωσία αξιοποίησης των τεχνολογιών και μεθοδολογιών αυτών
> στα μέλη της.
>
> Η *κοινοπραξία* του έργου προτίθεται να συστήσει, λειτουργήσει και
> διατηρήσει μια *ειδική ομάδα ενδιαφέροντος (Special InterestGroup - SIG*),
> η οποία θα είναι ανοικτή στις *ΜΜΕ σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού για
> ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems)* και τους *επιχειρηματικούς
> εταίρους και πελάτες* τους, *σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, καθώς
> και ιδιώτες *(δηλαδή τους επαγγελματίες λογισμικού) που ενδιαφέρονται για
> τις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου MODUS.
>
> *Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) προσκαλεί
> τα μέλη της να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ομάδα SIG στο
> ερευνητικό έργο MODUS.*
>
> Τα* οφέλη για τα μέλη του SIG* είναι πολλά, μεταξύ των οποίων:
>
>  - i. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ως expert για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων
>  του έργου.
>  - ii. Άμεση χρήση αποτελεσμάτων του έργου και συμμετοχή στη διαμόρφωσή
>  τους. Πρόσβαση και σε διαβαθμισμένα αποτελέσματα του έργου.
>  - iii. Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια με άλλους εκπροσώπους από τον
>  ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο στο χώρο των embedded συστημάτων.
>  - iv. Προσκλήσεις για ομιλίες στα πλάισια του έργου σε ακαδημαϊκό και
>  επιχειρηματικό ακροατήριο.
>
>
>
> Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μέλη της ένωσης και παρακαλούνται να
> στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
>
> *secretariat [ at ] computer-engineers [ dot ] gr*, *το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
> 2012,* τα παρακάτω στοιχεία:
>
>  - Name and surname:
>  - Company:
>  - Title or function:
>  - Phone:
>  - E-mail:
>
>
> *Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ)
> Καραγιώργη Σερβίας 7, 105 63 - Αθήνα
> Τηλ/fax.:210-3315230
> Email: secretariat [ at ] computer-engineers [ dot ] gr
> url: www.computer-engineers.gr*
> *[image: logo]
> *
> --
>
>
> --
> - Jiddu Krishnamurti: If we can really understand the problem, the answer
> will come out of it, because the answer is not separate from the problem.
>
>
> - http://karounos.gr/blog/
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> http://lists.ellak.gr/pipermail/eellak-advisory/attachments/20121112/effb762d/attachment.html
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: not available
> Type: image/jpeg
> Size: 11350 bytes
> Desc: not available
> Url :
> http://lists.ellak.gr/pipermail/eellak-advisory/attachments/20121112/effb762d/attachment.jpe
>
> ------------------------------
>
> _______________________________________________
> eellak-advisory mailing list
> eellak-advisory [ at ] ellak [ dot ] gr
> http://lists.ellak.gr/listinfo/eellak-advisory
>
>
> End of eellak-advisory Digest, Vol 39, Issue 2
> **********************************************
>