ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: [imeres-sinergasias] Free-open source software από την Interamerican

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
 ---------- Forwarded message ----------
From: "Despoina Mitropoulou" <des [ dot ] mitropoulou [ at ] eellak [ dot ] gr>
Date: 12 Jun 2013 10:01
Subject: [imeres-sinergasias] Free-open source software από την
Interamerican
To: <imeres-sinergasias [ at ] ellak [ dot ] gr>
Cc:

Σας προωθούμε για ενημέρωση το παρακάτω μήνυμα σχετικά με τη διάθεση
εφαρμογής ανοιχτού λογισμικού από την Interamerican.

Η INTERAMERICAN προσφέρει στην κοινότητα του ανοικτού λογισμικού ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών για τη γλώσσα java. Το πλαίσιο
ανάπτυξης εφαρμογών Bo2 έχει αναπτυχθεί από το τμήμα μηχανογράφησης της
εταιρίας στα πλαίσια της ανάπτυξης της νέας εφαρμογής Γενικών Ασφαλίσεων
OnE η οποία καλύπτει με σύγχρονο τρόπο τις εταιρικές ανάγκες στους τομείς
της δημιουργίας προϊόντων, αντασφάλειας, διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
διακανονισμού και πληρωμής ζημιών. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερη
έμφαση στην ποιότητα και πιστοποιήθηκε για αυτήν με το Trusted Product
Maintainability Certificate από την εταιρία SIG.

Το πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών Bo2 δημιουργήθηκε σαν υποδομή για την
ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών υψηλής ποιότητας. Το framework τυποποιεί
μία αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων στην οποία πρότυπα κλάσεων (stereotype
classes) περιγράφονται από προκαθορισμένα java interfaces. Το επίπεδο της
επιχειρησιακής λογικής υλοποιείται με χρήση των interfaces που δηλώνονται
από την αρχιτεκτονική χωρίς εξάρτηση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
σε χαμηλότερα επίπεδα για την υλοποίηση τυπικών λειτουργιών όπως
persistence και transaction management. Ο διαχωρισμός αυτός βελτιστοποιεί
την αναγνωσιμότητα και συντηρησιμότητα του κώδικα ενώ μεγιστοποιεί την
επεκτασιμότητα καθώς δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης και άλλων
τεχνολογιών.
Το Bo2 υποστηρίζει τις τεχνολογίες jdbc, hibernate, jta και apache wicket.

Το framework συνοδεύεται και από μία σειρά βοηθητικών βιβλιοθηκών οι οποίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα καλύπτοντας τις παρακάτω ανάγκες:
• Κοινά utilities
• Utilities για το Apache Wicket
• Δυναμική δημιουργία java κλάσεων με αυτόματη δημιουργία τυποποιημένου
κώδικα.
• Υποδομή μετα-δεδομένων για την δημιουργία λεξικών δεδομένων και την
αυτόματη δημιουργία διεπαφών χρήστη.
• Δυναμική δημιουργία SQL queries
• Δημιουργία εγγράφων με αυτόματη συμπλήρωση προτύπων βασισμένο στο πρότυπο
ODF.

Ο κώδικας χρήσης της εφαρμογής βρίσκεται στη
διεύθυνσηhttp://code.google.com/p/bo2/και διατίθεται με την άδεια
χρήσης LGPL (
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html).
-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271
_______________________________________________
imeres-sinergasias mailing list
imeres-sinergasias [ at ] ellak [ dot ] gr
http://lists.ellak.gr/listinfo/imeres-sinergasias