ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών

  • Subject: Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 13 Jun 2013 11:04:59 +0300
Προτείνω να μελετήσουμε το πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η ΓΓΕΤ για τις
ερευνητικές υποδομές<http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=750&neID=589&neTa=1_718&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load&JScript=1>και
να διαμορφώσουμε προτάσεις της
ΕΕΛ/ΛΑΚ <http://www.ellak.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA/>προς
την ΓΓΕΤ αξιοποιώντας και τις προτάσεις πολιτικής που έχουμε
επεξεργαστεί για τις περιφέρειες στο
wiki<http://www.ellak.gr/wikis/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/>
.

Θ.Καρούνος


-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/,
http://fablabathens.gr/