ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων - «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική»

  • Subject: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων - «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική»
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 20 Jun 2013 11:50:03 +0300
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.


---------- Forwarded message ----------
From: Kallipos <no-reply [ at ] kallipos [ dot ] gr>
Date: 2013/6/18
Subject: Δημοσίευση πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων
...


 Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,****

Ο *Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών* (Σ.Ε.Α.Β.) σάς ενημερώνει
ότι, στο πλαίσιο της Δράσης *«Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα
και Βοηθήματα»*,
δημοσιεύθηκε<http://www.kallipos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=132&lang=el>
 η *πρώτη Πρόσκληση** για υποβολή προτάσεων* για ηλεκτρονικά βιβλία στη
Θεματική Περιοχή *«Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική».* Η προθεσμία
υποβολής προτάσεων *τερματίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2013.*

Υπενθυμίζεται ότι *στόχος της Δράσης* είναι η *δημιουργία δύο χιλιάδων*(2.000)
*ηλεκτρονικών βιβλίων* με υλικό κατάλληλο για τη *διδασκαλία μαθημάτων στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα*. Κύριοι *δικαιούχοι *της Πρόσκλησης είναι οι
*Καθηγητές των Α.Ε.Ι. *(Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), *καθώς και κάποιες άλλες
ειδικές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού*, όπως ορίζεται στους όρους της
Πρόσκλησης.

Τονίζεται εδώ ότι την πρώτη Πρόσκληση *θα ακολουθήσουν*, στο άμεσο μέλλον, *και
νέες Προσκλήσεις σε όλα τα θεματικά πεδία*, ώστε να καλυφθεί, με αυτό τον
τρόπο, όλο το φάσμα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

*Ταυτόχρονα* με τη δημοσίευση του υλικού της
Πρόσκλησης<http://www.kallipos.gr/documents/proskliseis/1h_prosklhsh/yliko_protis_prosklisis.zip>,
*προσκαλούνται για να εγγραφούν στο Μητρώο δημιουργών της Δράσης* όλοι οι
υποψήφιοι συγγραφείς και επιστήμονες/επαγγελματίες που θα συμπράξουν,
συμβάλουν ή, με οποιονδήποτε τρόπο, συνδράμουν στη δημιουργία των εν λόγω
ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπογραμμίζεται ότι *είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο
Μητρώο <https://submit.kallipos.gr/>* [όλων των συντελεστών (καθηγητών,
ερευνητών, διδασκόντων ειδικών κατηγοριών και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού)] *πριν την υποβολή των προτάσεων*.

Τόσο η Πρόσκληση για εγγραφή στο
Μητρώο<http://www.kallipos.gr/documents/proskliseis/1h_prosklhsh/00B_Prosklisi_Eggrafis_sto_mitroo.pdf>,
όσο και η Πρόσκληση για συγγραφή ηλεκτρονικών
βιβλίων<http://www.kallipos.gr/documents/proskliseis/1h_prosklhsh/00_Prosklisi_gia_ypoboli_protaseon.pdf>,
καθώς και το υπόλοιπο συνοδευτικό
υλικό<http://www.kallipos.gr/documents/proskliseis/1h_prosklhsh/yliko_protis_prosklisis.zip>
*, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες*, μπορούν να αναζητηθούν στον
ιστότοπο της Δράσης, στη διεύθυνση http://www.kallipos.gr.

*Σχετικό υλικό:*

   - Ιστότοπος Δράσης <http://www.kallipos.gr>
   - Διεύθυνση Μητρώου <https://submit.kallipos.gr>
   - Υλικό πρόσκλησης<http://www.kallipos.gr/documents/proskliseis/1h_prosklhsh/yliko_protis_prosklisis.zip>


 ----- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/,
http://fablabathens.gr/