ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: [ACADELIB] Διάθεση εντύπων από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

  • Subject: Fwd: [ACADELIB] Διάθεση εντύπων από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] netmode [ dot ] ntua [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 20 Jun 2013 16:01:08 +0300
Για ενημέρωση.

---------- Forwarded message ----------
From: <ESEMERTZAKI [ at ] bankofgreece [ dot ] gr>
Date: 20 Jun 2013 15:21
Subject: [ACADELIB] Διάθεση εντύπων από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της
Ελλάδος
To: <acadelib [ at ] lists [ dot ] uth [ dot ] gr>

>
>
> Σας επισυνάπτουμε 3 καταλόγους με ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία και
τόμους περιοδικών κυρίως νομικού περιεχομένου, τα οποία είναι δωρεάν
διαθέσιμα από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος.
>
>
>
> Παρακαλούμε γνωστοποιήστε μας τα τεκμήρια που επιθυμείτε να παραλάβετε,
μέχρι τις 19 Ιουλίου 2013, επικοινωνώντας με τη Βιβλιοθήκη για τον τρόπο
παραλαβής τους. Επειδή η κατάταξη γίνεται αλφαβητικά κατά τίτλο και για να
διευκολυνθεί η ανάκτηση των τόμων, έχει διατηρηθεί η αρχική αρίθμηση των
σειρών.
>
>
>
> Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
>
>
>
> ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
>
> Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης
>
> Μονάδα Βιβλιοθήκης
>
> __________________________
>
> * Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
>
> ( 210 3202396, 3202329, 3202446, 3202522
>
> Ê 210 3202129
>
> @ library [ at ] bankofgreece [ dot ] gr
>
>
>
>
>
>
> ________________________________
>
>
==============================================================================================================
> Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας. Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αποστέλλεται καλόπιστα αλλά
δεν τη δεσμεύει ούτε ερμηνεύεται ως να συνιστούσε ή επηρέαζε συμβατική ή
άλλη δέσμευση της ΤτΕ.
>
> Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορίζεται προς αποκλειστική χρήση
του προσώπου, του οποίου η διεύθυνση αναγράφεται στην επικεφαλίδα του
μηνύματος. Ο αποστολέας και η ΤτΕ δεν αναλαμβάνουν καμμία ευθύνη για
ανακριβειες, παραβίαση της ακεραιότητας, απώλεια ή καθυστερημένη διαβίβαση
του μηνύματος, για αστοχία, διακοπή ή υποβάθμιση της υπηρεσίας ή του
μηνύματος καθώς και για κάθε εξ αυτού του λόγου απώλεια ή ζημία καθόλη την
υπό του νόμου προβλεπόμενη έκταση.
>
> Εάν λάβατε κατά λάθος το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
παρακαλούμε να ειδοποιήσετε αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον
αποστολέα και να διαγράψετε το μήνυμα. Οποιαδήποτε ανακοίνωση, διάδοση ή
χρήση μέρους ή ολόκληρου του μηνύματος χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά και
μπορεί να επιφέρει ποινική και αστική ευθύνη.
>
>
> Any e-mail message from the Bank of Greece (BoG) is sent in good faith
but shall neither be binding nor construed as constituting or affecting a
contractual arrangement or other commitment by the BoG.
>
> The e-mail is intended for the exclusive use of the person whose e-mail
address appears in caption as recipient. The sender and the BoG decline
liability for inaccuracy, breach of integrity, loss or delayed delivery of
the message, for any failure in, interruption to or degradation of either
the service or the message, as well as for any loss or damage sustained
thereof to the fullest extent provided by law.
>
> If this e-mail was not intended for you, please notify the sender
immediately via e-mail and delete it at once. Any unauthorized disclosure,
dissemination or use, either in whole or in part is strictly prohibited and
may give rise to both criminal and civil liability. All rights reserved.
>
==============================================================================================================
>
>
> ________________________________
> </htm
> _______________________________________________
> acadelib mailing list
> acadelib [ at ] lists [ dot ] uth [ dot ] gr
> http://lists.uth.gr/mailman/listinfo/acadelib
>

Attachment: BoG law material 2013 Table 1.pdf
Description: Binary data

Attachment: BoG law material 2013 Table 2.pdf
Description: Binary data

Attachment: BoG law material 2013 Table 3.pdf
Description: Binary data