ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[ellak-press] ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πώς η βάση δεδομένων PostgreSQL μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά

  • Subject: [ellak-press] ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πώς η βάση δεδομένων PostgreSQL μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 3 Jun 2014 14:53:00 +0300
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

---------- Forwarded message ----------
From: Paraskevi Petsioti <p [ dot ] petsioti [ at ] eellak [ dot ] gr>
Date: 2014-06-03 13:52 GMT+03:00
Subject: [ellak-press] ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πώς η βάση δεδομένων PostgreSQL
μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά
To: press [ at ] ellak [ dot ] gr


Καλησπέρα,

Σας επισυνάπτω Δελτίο Τύπου σχετικά με την εκδήλωση:* Πώς η βάση δεδομένων
PostgreSQL** **μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά* που θα
πραγματοποιηθεί στο INNOVATHENS σε αρχεία τύπου odt και doc.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μου σε αυτό το email και στο κάτωθι τηλέφωνο.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

-- 
Βιβή Πετσιώτη
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

_______________________________________________
Λίστα ενημέρωσης για τις δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ
http://lists.ellak.gr/listinfo/press
-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/,
http://fablabathens.gr/

Attachment: Deltio Typou-0306_INNOVATHENS.doc
Description: MS-Word document

Attachment: Deltio Typou-0306_INNOVATHENS.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text