ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Prosklisi se workshop, 30/10/2014, 10am-3pm

O ΣΕΚΕΕ <http://www.sekee.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=1>, σε συνεργασία
με την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ
<http://www.computer-engineers.gr/>) και την ΕΕΛ/ΛΑΚ, και με την υποστήριξη
του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου
Αθηναίων (InnovAthen <http://www.innovathens.gr/>s), διοργανώνει εκδήλωση
την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 στο χώρο της Τεχνόπολης, Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2
(Χάρτης <http://www.openstreetmap.org/way/189636639>).

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10.00 και δομείται σε 3 ενότητες εργασίας.

*Η πρώτη ενότητα* αφορά σε παρουσίαση εφαρμογών που χρησιμοποιούν
δορυφορικά δεδομένα για υπηρεσίες στους κατοίκους και τους φορείς της πόλης
και αποτελεί μια προσπάθεια να ανοίξουμε τις δυνατότητες και τη γνώση που
υπάρχει στις πόλεις μας, στους κατοίκους, στους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται σε αυτές, αλλά και στους επισκέπτες τους. Θα
παρουσιαστούν επιλεγμένες, βραβευμένες εφαρμογές, που επιτρέπουν ήδη σήμερα
την ενεργό εμπλοκή του πολίτη στις λειτουργίες της πόλης.

*H δεύτερη ενότητα* αφορά στις τεχνολογίες και πλατφόρμες συλλογής και
επεξεργασίας των ανοιχτών δεδομένων της πόλης και ιδιαίτερα των πλέον
καινοτόμων διεθνών προσπαθειών.

Θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα SMART (www.smartfp7.eu
<https://ellak.gr/2014/10/bringing-space-down-to-earth-smart-cities-services/www.smartfp7.eu>),
μια πλατφόρμα αναζήτησης σε πολυμεσικά δεδομένα που παράγονται από την πόλη
σε σημεία δημοσίου χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με σκοπό την αξιοποίηση
τους σε εφαρμογές όπως οδηγοί πόλης. Αντίστοιχα το έργο eVACUATE (
www.evacuate.eu
<https://ellak.gr/2014/10/bringing-space-down-to-earth-smart-cities-services/www.evacuate.eu>)
έχει στόχο την παρατήρηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων της πόλης με σκοπό
τη διασφάλιση των πολιτών σε συνθήκες κρίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην
ασφαλή εγκατάλειψη σημείων συγκέντρωσης του κοινού (στάδια, πλατείες,
σταθμοί ΜΜΜ). Θα ακούσουμε τις προκλήσεις από το όραμα της «διασυνδεδεμένης
κοινωνίας», μέσα από την εμπειρία της Ericsson.

*H τρίτη ενότητα* αφορά στις πόλεις που καλούνται να παρουσιάσουν το όραμά
τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, άμεσα μέσω νέων
καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ίδιοι, καθώς και έμμεσα μέσω της
προσφοράς μεγάλης ποικιλίας ανοιχτών δεδομένων. Θα δούμε και θα
διερευνήσουμε μαζί με τα στελέχη των ίδιων των πόλεων, μελέτες περίπτωσης
από τις πόλεις του Santander (ίσως η ευφυέστερη πόλη στην Ευρώπη), το
Λονδίνο και η Κωνσταντινούπολη όπου ετερογενή συστήματα συνεργάζονται
αρμονικά για την επίλυση των προβλημάτων του πολίτη τους

Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί workshop ανταλλαγής εμπειριών
και διερεύνησης δυνατοτήτων κοινών δράσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες
φορείς.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ
<https://docs.google.com/forms/d/1rfT8A_arTQ3cefgopg7ylMsB9KlxuLGD-GeJWG3K1Gk/viewform>
.

---

πλοήγηση μηνυμάτων