ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Ανοιχτοί Προϋπολογισμοί

Δείτε το ενημερωτικό άρθρο του Μιχάλη Βαφοπουλου για την δράση της ΕΕΛ/ΛΑΚ
για τους ανοιχτούς προϋπολογισμούς στο https://opengov.ellak.gr/?p=321

Θ.Καρούνος

 --


-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/,
http://fablabathens.gr/, http://ma.ellak.gr/

πλοήγηση μηνυμάτων