ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ mycontent.ellak.gr

Βασίλη,

θα ανασχεδιάσουμε το https://mycontent.ellak.gr/ ώστε να παρουσιάζει το
ελληνικό ανοιχτό περιεχόμενο.  Στο http://go.eellak.gr/oer έχουμε αρχίσει
καταγραφή του ελληνικού ανοιχτού περιεχομένου που πρέπει να συμπληρωθεί με
όλες τις πηγές ελεύθερα διαθέσιμου περιεχομένου που μπορεί να αξιοποιηθεί
στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για τον εμπλουτισμό των
https://www.wikimedia.org/ projects ειδικά της https://www.wikipedia.org/ &
των https://commons.wikimedia.org/ , του http://openglam.org/, του
https://archive.org/ και του http://www.openstreetmap.org/ .

Στον ανασχεδιασμό του https://mycontent.ellak.gr/ θα πρέπει να φροντίσουμε
ώστε να προβάλει τις πιο σημαντικές πηγές ελληνικού ανοιχτού περιεχομένου,
τα εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού(http://oerpub.org/tools/ ) και
τα πιο σημαντικά δημόσια αποθετήρια: https://www.wikipedia.org/ &
https://commons.wikimedia.org/ , http://openglam.org/, https://archive.org/,
 http://www.openstreetmap.org/ & http://www.europeana.eu/ .

Ας αρχίσουμε σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ στην συμπλήρωση της
καταγραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Περιεχομένου στο http://go.eellak.gr/oer
και παράλληλα θα ανασχεδιάζουμε το https://mycontent.ellak.gr/.


 Θ.Καρούνος

-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/, http://ma.ellak.gr/