ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: Greek committer timeline

Για ενημέρωση.

---------- Forwarded message ----------
From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
Date: 2014-12-13 15:40 GMT+02:00
Subject: Greek committer timeline
To: t [ dot ] karounos [ at ] gmail [ dot ] com, manolis [ at ] eellak [ dot ] gr
Cc: Board <board [ at ] eellak [ dot ] gr>, in <in [ at ] eellak [ dot ] gr>

Σε συνέχεια συζήτησης που είχαμε στο χθεσινό ΔΣ, έφτιαξα ένα μικρό σύστημα
με το οποίο μπορούμε να δείχνουμε στην ιστοσελίδα μας καταχωρίσεις που
κάνουν προγραμματιστές βασισμένοι στην Ελλάδα σε δημόσια αποθετήρια του
GitHub.  Προτείνω να το προσαρμόσουμε (ευχαρίστως να βοηθήσω) και να το
ενσωματώσουμε με όμορφο τρόπο στην ιστοσελίδα μας.

Ο κώδικας είναι στο https://github.com/eellak/commit-timeline

Φιλικά,

Διομήδης Σπινέλλης
----------------------------- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/, http://ma.ellak.gr/