ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

  • Subject: Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Sun, 14 Dec 2014 18:46:58 +0200
Σεμινάριο με θέμα: Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα,  Εγγραφές στο
http://goo.gl/Z9XcLB

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) διοργανώνουν σεμινάριο με
θέμα: Αδειοδότηση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο
INNOVATHENS.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα διαρθρωθεί ως εξής:
10:00 – 10:30 Προσέλευση
10:30 – 14:30 Σεμινάριο για την αδειοδότηση ανοιχτού λογισμικού
14:30 – 15:00 Διάλειμμα με ελαφρύ γεύμα
15:00 – 16:30 Ομιλία και παρουσίαση σχετικής εμπειρίας από εταιρίες.
16:30 – 17:30 Συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Ομιλητής: Αλέξιος Ζάβρας ( http://about.me/zvr )
Ο Αλέξιος Ζάβρας είναι ο Open Source Officer της Intel Mobile
Communications, με αρμοδιότητα την επίβλεψη της χρήσης και παραγωγής ΕΛ/ΛΑΚ
στην εταιρεία. Έχει πολύχρονη πορεία στο χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Έχει σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη
των Υπολογιστών (ΕΜΠ και University of Wisconsin – Madison).

Περισσότερα στο https://ellak.gr/2014/12/adiodotisi-logismikou-anichtou-
kodika/
<https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fellak.gr%2F2014%2F12%2Fadiodotisi-logismikou-anichtou-kodika%2F&h=4AQEEPczE&enc=AZPqxxhZ6HoLSn2IKxW0LsU9veEaPxLLFXrL7FgBRoW6oglXawkc80kxCnRsaKS4ycQCLdzN3Vr4O-o5LrGx9C7H8oOz6qM6aV634qGGX6X0fL0QBsepCs2Qva8JjBYGD55uXgBccsBC7MEa6rIL5WV9&s=1>-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/, http://ma.ellak.gr/

πλοήγηση μηνυμάτων